Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt
08/10/2019

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2019 số 103/2019/DTD ngày 27/09/2019 của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (Mã CK: DTD). Theo đó, DTD đã phát hành thành công 381.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác