Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Thủy sản Việt Úc
08/10/2019

Ngày 04/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 07/2019/CV-VUBT ngày 20/9/2019 của CTCP Thủy sản Việt Úc.

UBCKNN

Các tin khác