Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP của CTCP Tập đoàn Hoa Sen
16/05/2019

  

Ngày 13/05/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP số 07/BC/HĐQT/2019 ngày 08/05/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (Mã CK: HSG – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án mua lại 41.600 cổ phiếu của cán bộ công nhân nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP năm 2017 thực hiện theo Quyết định số 05/QĐ/HĐQT/2017 ngày 07/01/2017, Quyết định số 311/QĐ/HĐQT/2019 ngày 08/05/2019 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác