Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO
19/01/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch số 15/VP-CV-HĐQT ngày 11/01/2021 của CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO (Mã chứng khoán: VIP – niêm yết tại Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh). Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 215/VP-NQ-HĐQT ngày 24/12/2020, Quyết định HĐQT số 218/VP-QĐ-HĐQT ngày 25/12/2020 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác