Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Cơ điện Lạnh
03/12/2020

  

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 216/CĐL.2020 ngày 19/11/2020 của CTCP Cơ điện Lạnh (Mã CK: REE –Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 22/2020/QĐ-HĐQT-REE ngày 30/10/2020 và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN  

Các tin khác