Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
27/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu theo báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 04/2020/BC-HĐQT/CIAS ngày 6/11/2020 của CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Mã CK: CIA). Phương án mua lại cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2020/NQ-HĐQT/CIAS ngày 5/11/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác