Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP chứng khoán Bản Việt
16/09/2020

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 306/2020/CV.VCSC ngày 20/8/2020 của Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt mua lại thành công là 5.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác