Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của CTCP Chế biến gỗ Đức Thành
11/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN0 nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 94-20/Bc-ĐT ngày 04/09/2020 của CTCP Chế biến gỗ Đức Thành (mã CK: GDT, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện mua lại 55.700 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác