Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc của CTCP Tập đoàn PAN
10/09/2020

    Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo Báo cáo số 069.20/PAN-CV ngày 31/8/2020 của CTCP Tập đoàn PAN (mã CK: PAN – niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã mua lại 115.000 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác