Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP DRH Holdings
09/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo báo cáo số 61/2020/DRH/BC ngày 01/09/2020 của CTCP DRH Holdings (mã CK: DRH, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện mua lại 11.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác