Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC
07/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo giao dịch số 03/BC/HVC ngày 25/08/2020 của CTCP Đầu tư và Công hệ HVC (mã CK: HVH, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án bán cổ phiếu quỹ của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết HĐQT số 13/HVC/2020/NQHĐQT ngày 25/08/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác