Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP Gỗ An Cường
28/08/2020

Ngày 20/8/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 02-2020/BC-GAC ngày 19/8/2020 của CTCP Gỗ An Cường. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Gỗ An Cường mua lại thành công là 8.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác