Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
26/08/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo kết quả số 150/DVTHDK-KTNB ngày 29/6/2020 của Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (mã chứng khoán PET, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã mua lại làm cổ phiếu quỹ là 1.439.290 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác