Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa
14/08/2020

Ngày 10/8/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước đã nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ số 28/BC-VLXD ngày 06/8/2020 của CTCP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (Mã chứng khoán: VLB tại Upcom). Theo Báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty đã thực hiện mua lại làm cổ phiếu quỹ là 25.900 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác