Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ của CTCP Hùng Vương
11/02/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo nội dung báo cáo ngày 13/1/2020 của Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã chứng khoán HVG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Theo đó, Công ty đã thực hiện bán 5.000.000 cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác