Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ của Ngân hàng TMCP Quân Đội
10/02/2020

Ngày 05/02/2020, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 58/BC-MB-HĐQT ngày 04/02/2020 của Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (Mã CK: MBB – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Ngân hàng đã thực hiện bán 21.436.860 cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác