Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
Báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của CTCP Đầu tư thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền
06/02/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu theo Báo cáo số 150120/BCKQ-HAR ngày 15/01/2020 của CTCP Đầu tư thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (mã chứng khoán HAR, niêm yết tại Sở GDCK. TP HCM). Theo đó, Công ty đã mua 2.166.010 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác