Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động của CTCP Thuốc Thú y Trung ương Navetco
17/01/2020

Ngày 13/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo có kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ cho người lao động số 18/BC-NVC ngày 09/01/2020 của CTCP Thuốc Thú y Trung Ương Navetco (mã chứng khoán: VET, niêm yết tại Upcom).

UBCKNN

Các tin khác