Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
17/01/2020

Ngày 14/01/2020 Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 58/2020/CV-HDBanhk ngày 13/01/2020 của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (mã CK: HDB, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).

UBCKNN

Các tin khác