Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên của CTCP Sông Ba
15/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên tham gia chương trình ESOP năm 2018 đã thôi việc làm cổ phiếu quỹ theo nội dung Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu số 599/19/S3-TCKT ngày 30/12/2019 của CTCP Sông Ba (mã chứng khoán: SBA, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Phương án giao dịch cổ phiếu quỹ thực hiện theo Quyết định số 18/19/QĐ-HĐQT ngày 24/12/2019 của Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác