Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động của CTCP Đầu tư Thế giới di động
10/01/2020

Ngày 8/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động theo báo cáo số 05/2020/MWG ngày 7/1/2020 của CTCP Đầu tư Thế giới di động (Mã CK: MWG – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh).

UBCKNN

Các tin khác