Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
09/01/2020

Ngày 26/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ theo Báo cáo số 1594/BC-BSC ngày 10/12/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Mã CK: BSI, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM). Phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 561023/NQ-HĐQT ngày 10/12/2019 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác