Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu việc làm cổ phiếu quỹ của CTCP Vincom Retail
26/12/2019

Ngày 20/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theo báo cáo số 306/2019/CV-TGĐ-VCR ngày 19/12/2019 của CTCP Vincom Retial (mã CK: VRE, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

UBCKNN

Các tin khác