Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
24/12/2019

Ngày 20/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả sử dụng cổ phiếu quỹ để bán cho người lao động theo Báo cáo kết quả số 222/2019/CV-HĐQT ngày 17/12/2019 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Mã CK: VPB – niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).

UBCKNN

Các tin khác