Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC
17/12/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC

Ngày 10/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ theoo Báo cáo kết quả số 600/HVC/BC ngày 09/12/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ HVC (Mã chứng khoán: HVH niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh).

UBCKNN

Các tin khác