Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ của CTCP Đầu tư LDG
11/12/2019

Ngày 5/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu của cán bộ nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP theo báo cáo số 350/2019/CV-LDG ngày 3/12/2019 của CTCP Đầu tư LDG (Mã chứng khoán: LDG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh).

UBCKNN

Các tin khác