Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của CTCP Thực phẩm Đông lạnh Kido
03/12/2019

Ngày 29/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 03/BC-HĐQT.19 ngày 28/11/2019 của CTCP Thực phẩm Đông lạnh Kido (Mã chứng khoán: KDF tại Upcom).

UBCKNN

Các tin khác