Skip to content
ssc.gov.vn
Giao dịch cổ phiếu quỹ
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của CTCP Sách Việt Nam
09/10/2019

Ngày 1/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 77/2019/SAVINA-VP ngày 27/9/2019 của CTCP Sách Việt Nam (mã CK: VNB tại Upcom).

UBCKNN

Các tin khác