Skip to content
ssc.gov.vn
Chào mua công khai
UBCKNN nhận được báo cáo chào mua công khai cổ phiếu THT của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
12/10/2018

Ngày 04/10/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu đăng ký chào mua công khai cổ phiếu CTCP Than Hà Tu – Vinacomin (Mã chứng khoán: THT) của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn) theo Giấy đăng ký chào mua công khai ngày 26/9/2018 của Tập đoàn. Phương án chào mua công khai của Tập đoàn thực hiện theo Quyết định HĐTV số 1723/QĐ-TKV ngày 20/9/2018 của HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam; Quyết định số 1724/QĐ-TKV ngày 20/9/2018 của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác