Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam
15/09/2020

Ngày 14/9/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Giấy phép điều chỉnh số 60/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 127/GP-UBCK ngày 14 tháng 6 năm 2019 do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam với nội dung như sau:

1. Vốn điều lệ: 1.500.000.000.000 (Một nghìn năm trăm tỷ) đồng.

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Họ và tên: Lê Minh Tâm

Chức danh: Tổng Giám đốc

UBCKNN

Các tin khác