Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Đình chỉ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM
11/02/2020

Ngày 11/02/2020, UBCKNN ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBCK về việc đình chỉ hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM, cụ thể như sau:

Đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phẩn Chứng khoán VSM bao gồm các hoạt động sau:

- Hoạt động tự doanh chứng khoán;

- Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán.

Thời hạn đình chỉ hoạt động của Công ty Cổ phẩn Chứng khoán VSM từ ngày 11/02/2020 đến ngày 10/4/2020.

  Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác