Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp giấy chứng nhận đăng ký lập Quỹ đầu tư trái phiếu PVCOM (quỹ PVBF)
10/02/2020

Ngày 07/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng đăng ký lập quỹ đại chúng số 41/GCN -UBCK cho Quỹ đầu tư trái phiếu PVCOM, cụ thể như sau:

Tên quỹ: Quỹ đầu tư trái phiếu PVCOM

Tên Tiếng Anh: PVCOM BOND FUND

Tên viết tắt: BVBF

Công ty quản lý quỹ: Công ty cổ phần quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

Ngân hàng giám sát: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

Quỹ đầu tư trái phiếu PVBF được lập theo nội dung sau:

+ Vốn điều lệ của quỹ: 50.100.000.000 VNĐ

+ Mệnh giá chứng chỉ quỹ: 10.000 VNĐ

+ Số lượng chứng chỉ quỹ : 5. 010. 000 chứng chỉ quỹ

+ Loại hình quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ mở

Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

UBCKNN

Các tin khác