Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của CTCP Chứng khoán VPS
06/02/2020

Ngày 06/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 04/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 120/GP-UBCK ngày 08/12/2015 cho CTCP Chứng khoán VPS với nội dung sau:

Trụ sở chính: khu văn phòng số 65 Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy phép điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác