Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
UBCKNN ban hành Quyết định số 889/QĐ-UBCK về việc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động của CTCP Chứng khoán Delta
08/11/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 889/QĐ-UBCK ngày 8/11/2019 về việc thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 53/UBCK-GPHĐKD ngày 29/12/2006 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho CTCP Chứng khoán Delta.

UBCKNN

Các tin khác