Skip to content
ssc.gov.vn
Hoạt động kinh doanh CK
Cấp Giấy phép điều chỉnh về thay đổi tên Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam
10/05/2019

  Ngày 09/5/2019, Chủ tịch UBCKNN đã cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động về việc thay đổi tên cho Công ty TNHH Quản lý quỹ Manulife Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam)

  - Tên bằng tiếng Anh:

Manulife Investment Fund Management (Vietnam) Company Limited

  - Tên viết tắt:

Manulife Investment Management (Vietnam)

Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

UBCKNN

Các tin khác