Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Du lịch và Thương mại DIC
19/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Du lịch và Thương mại DIC. Thông tin về công ty như sau:

Tên công ty: CTCP Du lịch và Thương mại DIC

Địa chỉ: 169 Thùy Vân, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lý do hủy đăng ký công ty đại chúng: CTCP Du lịch và Thương mại DIC chấm dứt sự tồn tại do bị sáp nhập vào Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng.

UBCKNN

Các tin khác