Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Chấp thuận tăng kiểm toán viên trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận năm 2020 của Công ty TNHH PKF Việt Nam
22/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận Công ty TNHH PKF được bổ sung kiểm toán viên Trịnh Thu Huyền (giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2993-2019-242-1) trong danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020 kể từ ngày 01/01/2020.

UBCKNN

Các tin khác