Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con
22/01/2020

Ngày 21/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn 595/UBCK-GSĐC về việc đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

  - Tên công ty: Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con

  - Địa chỉ: Xóm Tân Phú, Xã Tân Phú, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Điện thoại: 0238.651 8109 Fax: 0238.388 7116

- Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 2900329834 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp, đăng ký lần đầu ngày 19/03/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 24/06/2019./.

UBCKNN

Các tin khác