Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Trà Rồng Vàng
14/01/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Trà Rồng Vàng kể từ ngày 06/11/2019. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Trà Rồng Vàng

Địa chỉ: 498 Trần Phú, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.

Website: http://www.trarongvang.com.

UBCKNN

Các tin khác