Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội
03/12/2019

Ngày 2/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội. Theo hồ sơ, thông tin Công ty như sau:

- Tên công ty: CTCP Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội.

- Địa chỉ: Tầng 1, nhà A6A, Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Việt Nam.

- Điện thoại: 024.3772.7830

UBCKNN

Các tin khác