Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của CTCP Bao bì Hoàng Thạch
03/12/2019

Ngày 02/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Bao bì Hoàng Thạch.

- Địa chỉ: thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: (0220).3820020

- Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800208342 do Sở KH-ĐT tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 18/5/1999, thay đổi lần thứ 6 ngày 27/7/2018, vốn điều lệ của Công ty là 20.479.320.000 đồng.

UBCKNN

Các tin khác