Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Hóa chất và Vật tư khoa học kỹ thuật
27/11/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký coongty đại chúng của CTCP Hóa chất và Vật tư khoa học ký thuật. Thông tin về công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Hóa chất và Vật tư khoa học ký thuật (đổi tên thành CTCP Thương mại Quốc tế - Biscem)

Địa chỉ: Số 70, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 8258472/8267180 Fax: 8255711

Website: www.cemacohanoi.com.vn

do hủy đăng ký công ty đại chúng: CTCP Hóa chất và Vật tư khoa học ký thuật chấm dứt sự tồn tại do bị sáp nhập vào CTCP quản lý sân Golf BISCOM

UBCKNN

Các tin khác