Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của Tổng CTCP Tái Bảo hiểm PVI
26/11/2019

Ngày 26/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Tổng CTCP Tái Bảo hiểm PVI (Tổng Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Tổng Công ty như sau:

Tên Công ty: Tổng CTCP Tái Bảo hiểm PVI

Địa chỉ: Tầng 25, tòa nhà PVI, Lô VP2, Khu nhà ở và công trình công cộng Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại; 024. 37342828 Fax: 024. 37342626

Tổng Công ty hoạt động theo giấy phép thành lập và hoạt động số 86GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 01/10/2013 với số vốn điều lệ là 668.000.000.000 đồng; giấy phép điều chỉnh số 86/GPĐC/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 21/9/2018 với số vốn điêu lệ của Công ty là 728.000.000.000 đồng.

UBCKNN

Các tin khác