Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES
26/11/2019

Ngày 25/11/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có công văn về việc đăng ký công ty đại chúng của CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES (Công ty). Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

Địa chỉ: Tháp đôi FLC 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 36. 463.999 Fax: 024 33.775.999

Website: www.flchomes.vn

Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES là công ty cổ phần hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 2802383456 do Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/02/2016, thay đổi lần thứ 14 ngày 25/6/2019,

UBCKNN

Các tin khác