Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Sonadezi An Bình
20/11/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Sonadezi An Bình kể từ ngày 30/9/2019. Thông tin về Công ty như sau:

Tên Công ty: CTCP Sonadezi An Bình.

Đại chỉ: Số 113-116, lô C2, đường 9, khu dân cư An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điên thoại: 0251. 3836.106 Fax: 0251.3836.292

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3600449307 do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đông Nai cấp.

UBCKNN

Các tin khác