Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai
10/10/2019

Ngày 09/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có Công văn số 6089/UBCK-GSĐC về việc đăng ký hồ sơ công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai. Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Du lịch Đồng Nai

Địa chỉ: 105 đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0251.3822368

Website: dnt@donatours.vn

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3600276414 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký lần đầu ngày 17/02/2006, thay đổi lần thứ 3 ngày 26/05/2015 và thay đổi lần thứ năm ngày 02/12/2016.

UBCKNN

Các tin khác