Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP GAB
14/05/2019

Ngày 10/5/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của CTCP GAB. Theo hồ sơ, thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: CTCP GAB

- Địa chỉ: Thôn Châu Tử, Xã Châu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

- Điện thoại: 0378.860.866

- Website: www.fcmvn.com

- Công ty là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 2802404931 cấp lần đầu ngày 20/5/2016, thay đổi lần thứ 5 ngày 7/5/2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp.

UBCKNN

Các tin khác