Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari
13/05/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari.

Thông tin về Công ty như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam - Hungari

Địa chỉ: Tổ 24, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội

Điện thoại: 024 388 232 56 Fax: 024 388 232 91

Lý do hủy đăng ký công ty đại chúng: Công ty cổ phần Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari chấm dứt sự tồn tại do bị sáp nhập vào Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.

UBCKNN

Các tin khác