Skip to content
ssc.gov.vn
Thông báo - chỉ đạo điều hành
Thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC – Miền Nam
07/09/2018

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng của CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC – Miền Nam kể từ ngày 31/7/2018. Thông tin về Công ty như sau:

- Tên công ty: CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC – Miền Nam

- Địa chỉ: Số 35 đường 30/4, phường 9, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Điện thoại: 064.3832036    Fax: 064.3832084

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3500850392 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 10/2/2017.

UBCKNN

Các tin khác