Skip to content
ssc.gov.vn
Thông tin đào tạo
Một số các nội dung tuyên truyền quy định pháp luật về CK và TTCK cho công ty đại chúng trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh
24/06/2019

  

Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán năm 2019, trong tháng 5 và tháng 6/2019 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Đại diện Văn phòng tại Tp.Hồ Chí Minh) phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), Chi nhánh Trung tâm lưu ký chứng khoán tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng tổ chức 6 lớp tập huấn các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho hơn 450 người là quản lý, nhân viên công ty niêm yết, công ty đại chúng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung các lớp tập huấn bao gồm: công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; quản trị công ty; tổ chức đại hội đồng cổ đông; bỏ phiếu điện tử E-Voting, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán. Thông qua các lớp tập huấn, Đại diện Văn phòng UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), Trung tâm lưu ký chứng khoán đã giải đáp nhiều vướng mắc, bất cập mà doanh nghiệp gặp phải trong quá thực hiện và tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán.

Đây là hoạt động rất bổ ích cho đối tượng là công ty niêm yết, công ty đại chúng trên địa bàn TP.HCM nhằm kết nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý, góp phần nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật và kịp thời cập nhật những quy định mới về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Một số hoạt động tại các lớp tập huấn:

F:\Thanh Thuy\Tin CBTT\NAM 2019\THANG 6\24.6.2019\24.6.2019\2.jpg

F:\Thanh Thuy\Tin CBTT\NAM 2019\THANG 6\24.6.2019\24.6.2019\3.jpg

Đại diện Văn phòng UBCKNN tại Tp. Hồ Chí Minh.

  

Các tin khác